Krijg je je teamvisie niet scherp? Kom je niet verder met een lastige kwestie? Tijdens een workshop brengen we hem samen in kaart en komen we tot de kern. Onderweg ontwikkel je je eigen visuele denkvaardigheid.

Ik verzorg visuele denkworkshops voor management teams en teams van professionals. We laten onze visuele denkkracht los op de vraag die voor ligt.

Voorbeelden van klanten en hun vragen:

‘We zitten midden in een traject naar zelforganisatie. Maar we kunnen als management team niet goed uitleggen waarom ze deze beweging willen maken.’ Directeur bij een zorginstelling voor ouderen.

‘We werken agile: ieder vanuit onze eigen rol. Ik wil dat mensen gaan nadenken over hoe ze die rol gaan invullen.’ Managing partner van een adviesbureau

‘We willen elkaar als Sioo-groep blijven zien en van elkaar leren. Hoe komen we tot een vorm die werkt?’ Sioo-alumnus

visual thinking workshop

Hebben jij en je team ook een vraag waar je samen naar wilt kijken?

Stuur me een email of bel me