Wil je overzicht bieden in je veranderproces? Of wil je dilemma’s bespreekbaar maken? Met een change visual kom je tot een goed gesprek over je werk.

Je kunt het ook een praatplaat noemen: Eén die de verandering die je wilt maken ondersteunt. Ik breng de belangrijkste onderdelen in kaart met symbolen en steekwoorden. Soms zet ik er vragen bij over de zaken die die je scherp wilt krijgen. In een visuele structuur maak ik de onderlinge samenhang zichtbaar.

Ik kan ook je visie op leren of je veranderaanpak in beeld brengen. Zodat je hem helder neer kunt zetten voor je opdrachtgever. Of erover in gesprek kunt gaan met de mensen met wie je werkt.

‘Ik haal Kim er niet bij voor een leuke tekening.’

Juist haar veranderkundige insteek maakt het de investering waard. Ik schakel Kim in als we met een ingewikkelde puzzel bezig zijn. Haar tekeningen helpen om hem op te lossen. 

Karin Kerckhaert, Sigadi Management en Organisatieontwikkeling

De verandercapaciteit van de tekeningen is dat zij de kern pakken van wat er speelt. Doordat mogelijke dilemma’s in een plaat op tafel liggen, is het makkelijker om ze te bespreken. De betrokkenen richten zich op de inhoud in plaats van dat ze naar elkaar wijzen.

‘Samenwerken met Kim kost weinig tijd en het scheelt een hoop woorden.’

Ze heeft verstand van organisaties, hoe deze ontwikkelen en hoe mensen bewegen. Het is elke keer weer mooi om te zien hoe Kims platen het denkproces bij mensen op gang brengt. Ik merk dat ze uit de gebruikelijke uitwisseling over een onderwerp komen.

Gerdien Heerink, Organisatieadviseur bij Kode4.nl

Werkmateriaal dat ik ontwikkel varieert van:

  • beelden die de richting van de verandering weergeven
  • schematische tekeningen van nieuwe besturingsprincipes of management modellen
  • routekaarten voor je veranderstrategie
  • templates die je kunt gebruiken om de discussie te richten en/ of om input op te halen
  • … wat maar helpt om in het proces waar jij aan werkt vragen te exploreren, zaken concreet te maken of nieuwe perspectieven te ontwikkelen

De tekeningen voorzien in een rode draad tijdens het veranderproces.

‘Kim weet de vertaalslag van visie naar de praktijk te maken.’

De platen brengen het gesprek over het werk op gang. En ze bieden de zorgteams concrete aanknopingspunten voor hun teamplannen.

Joost Meijs, toen Directeur van Zideris, nu lid van de Raad van Bestuur van SOVAK

Het je een verandervraag waar je een visuele partner bij kunt gebruiken?

Neem contact op