Wil je overzicht bieden in je veranderproces? Of wil je dilemma’s bespreekbaar maken? Met een change visual kom je tot een goed gesprek over je werk.

Je kunt het ook een praatplaat noemen: Eén die de verandering die je wilt maken ondersteunt. Ik breng de belangrijkste onderdelen in kaart met symbolen en steekwoorden. Soms zet ik er vragen bij over de zaken die die je scherp wilt krijgen. In een visuele structuur maak ik de onderlinge samenhang zichtbaar.

Ik kan ook je visie op leren of je veranderaanpak in beeld brengen. Zodat je hem helder neer kunt zetten voor je opdrachtgever. Of erover in gesprek kunt gaan met de mensen met wie je werkt.

‘Ik haal Kim er niet bij voor een leuke tekening.’

Juist haar veranderkundige insteek maakt het de investering waard. Ik schakel Kim in als we met een ingewikkelde puzzel bezig zijn. Haar tekeningen helpen om hem op te lossen. 

Karin Kerckhaert, Sigadi Management en Organisatieontwikkeling

De verandercapaciteit van de visuals is dat zij de kern pakken van wat er speelt. Doordat mogelijke dilemma’s in een plaat op tafel liggen, is het makkelijker om ze te bespreken. De betrokkenen richten zich op de inhoud in plaats van dat ze naar elkaar wijzen.

‘Samenwerken met Kim kost weinig tijd en het scheelt een hoop woorden.’

Ze heeft verstand van organisaties, hoe deze ontwikkelen en hoe mensen bewegen. Het is elke keer weer mooi om te zien hoe Kims platen het denkproces bij mensen op gang brengen. Ik merk dat ze uit de gebruikelijke uitwisseling over een onderwerp komen.

Gerdien Heerink, Organisatieadviseur bij Kode4.nl

De visuals in progress voorzien in een rode draad tijdens het veranderproces.

‘Kim weet de vertaalslag van visie naar de praktijk te maken.’

De platen brengen het gesprek over het werk op gang. En ze bieden de zorgteams concrete aanknopingspunten voor hun teamplannen.

Joost Meijs, toen Directeur van Zideris, nu lid van de Raad van Bestuur van SOVAK

Wat ik precies  maak?

Meestal zijn het platen die je kunt printen op A3 of A4 formaat. Met daarin de kern van een veranderconcept of een nieuw besturingsprincipe neergezet in tekst en beeld.

De visuals bieden mensen handvatten om keuzes te maken in het werk. In het artikel: Hoe je met een heldere visual beweging creëert in je organisatie kun je meer lezen over de werking van de change visuals. Daar vind je ook een visual met de belangrijkste ingrediënten.

Daarnaast maak ik werkmateriaal dat je tijdens bijeenkomsten kunt gebruiken. Zoals visuele templates met vragen waar je deelnemers op wilt laten reflecteren. Variërend van flip-overformaat tot invulkaarten om te verzamelen.

Kim is een snelle denker en tekenaar en kijkt inhoudelijk mee

Tijdens het 1-op-1 online sparren schetste ze op een tekenscherm. Zo kregen we samen scherp wat  we beoogden binnen het project en wat daarvoor nodig was. Kim maakte een ambitieplaat over hoe we binnen het jeugdhulpnetwerk willen samenwerken. Die gebruikten we tijdens een bijeenkomst met professionals. Samen met de visuele templates hielp de plaat om efficiënt de  juiste zaken uit te wisselen. Dat heeft een boost gegeven aan de opbouw van het netwerk.

 Marjan de Lange, Zelfstandig adviseur Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling

Om een uitgebreidere indruk te krijgen van mijn schetsmatige tekenstijl kun je de visuals bij mijn recente artikelen bekijken.

Het je een verandervraag waar je een visuele partner bij kunt gebruiken?

Neem contact op