Wil je overzicht bieden in je veranderproces? Of wil je dilemma’s bespreekbaar maken? Met een praatplaat maak je een abstracte discussie concreet en lastige vraagstukken inzichtelijk.

Ik maak praatplaten om jouw veranderinterventies te ondersteunen. In deze tekeningen combineer ik worden, vormen en beelden om veranderelementen te visualiseren. De verandercapaciteit van deze beelden is dat zij de kern pakken van wat er speelt en deze direct zichtbaar en bespreekbaar maken. Vanwege hun eenvoud en losse lijnvoering stimuleren ze mensen om verder door te denken en erover in gesprek te gaan. Ieder haakt op een eigen punt aan.

Werkmateriaal dat ik ontwikkel varieert van:

  • visualiseren van je veranderbenadering (in een plaat die je bijvoorbeeld kunt gebruiken in je offerte)
  • beelden die de richting van de verandering weergeven
  • schematische tekeningen van nieuwe besturingsprincipes of management modellen
  • routekaarten voor je veranderstrategie
  • templates die je kunt gebruiken om de discussie te richten en/ of om input op te halen
  • … wat maar helpt om in het proces waar jij aan werkt vragen verder te exploreren, zaken concreet te maken of nieuwe perspectieven te ontwikkelen

De tekeningen voorzien in een rode draad tijdens het proces. Aan het eind van trajecten zie ik ze vaak terug in documenten die de nieuwe richting vertalen naar de dagelijkse praktijk, zoals op intranet en in handboeken.