Je denkt dat je klaar bent.

Je tekening is af.

Je kunt je verhaal erbij vertellen.

Maar je kunt ook nóg een paar denkslagen maken

Nee, dat hoeft niet altijd. Soms is het duidelijk waar het om gaat.

Maar als je professioneel reflecteert is het handig.

Om grip te krijgen op een taai vraagstuk

Om je professionele identiteit in kaart te brengen.

Of om helderheid te krijgen over je volgende stap.

Je kunt visueel denken op 3 niveaus

 

Je begint met recording: Je zet je gedachten op papier in steekwoorden en symbolen en je gebruikt kaders en lijnen om de boel te organiseren.

Weet je niet hoe dat moet? Download de gratis crash course visueel denken.

Nu hoef je het niet meer in je hoofd bij elkaar te houden

Dat geeft ruimte voor reflecting.

Kijk naar je tekening: Wat valt je op? Wat mist er?

Veel mensen vergeten zichzelf neer te zetten in hun tekening

Wat is jouw rol in het verhaal?

visueel denken uitzoomen

Zoom uit: Welke verbanden zie je? Staan de onderdelen op de goede plek?

Zoom in: Wat is het belangrijkste onderdeel? Werk dat uit in een nieuwe tekening.

Als je al schetsend reflecteert kun je jezelf verrassen

In je tekening ontstaan creatieve ongelukken: toevalligheden die tot een nieuw inzicht leiden. Een mislukte vorm doet je aan iets anders denken. Of je ziet ineens een verband omdat je zaken per ongeluk naast elkaar  hebt gezet.

Ook ontwerpers komen zo op nieuwe ideeën

Visueel reflecteren maakt je denken losser: Knip verschillende onderdelen uit en schuif ze heen en weer. Of maak meerdere versies.

Als je niet meer verder komt ga je naar het derde niveau: reframe.

Je kiest een ander perspectief

Professionele reflectie gaat immers over hóe je naar iets kijkt. En of dat ook anders kan.

Nu je je gedachten hebt uitgetekend, kun je je denkproces volgen.

Misschien zie je zelf waar je denken vast zit

Maar vaak heb je daar iemand anders bij nodig. Neem de tekening die je vraag het best weergeeft en licht hem toe aan je gesprekspartner.

De ander ziet wat voor jou vanzelfsprekend is

En hij legt andere verbanden. Wat valt hem op?

Er is ruimte om je eigen beeld van de situatie ter discussie te stellen. Het gaat immers niet over jou, maar over een tekening.

Kortom

Visueel denken kan op 3 niveaus. Dat is handig bij je professionele reflectie. Want als je op papier met je gedachten speelt, kom je makkelijker tot een ander perspectief.

En nu?

Pak een werkvraag die je bezig houdt en zet hem op papier. Volg de drie stappen met behulp van deze pdf.

Record Reflect Reframe Visueel denken op 3 niveaus

Wil je nog wat meer tips over hoe je je denken op papier kunt zetten?

Download de crash course visueel denken.

Kom je er niet uit?

We kunnen ook een keer visueel sparren.

Dan teken ik met je mee.